Úvodní stránka

Důležité informace k nástupu do školy v pondělí 30.11.2020

Je povinnost nosit roušky ve všech prostorách školy. Určitě bude vhodné, aby každý žák měl ještě alespoň jednu roušku na výměnu. Během vyučování se bude pravidelně větrat. Do školy by neměly chodit děti s příznaky respiračního onemocnění.

Obědy ve ŠJ budou probíhat podle rozpisu v časech, aby se třídy nepotkávaly. Čas na oběd je vždy 15 minut. Pro naši třídu 4.A jsou tyto časy:

Po - v 12,30 hod.

Út - v 12,30 hod.

St - v 11,00 hod. při Hv

Čt - v 11,45 hod.

Pá - v 11,15 hod. při Pv

POZOR - Ve čtvrtek při polední přestávce před výtvarnou výchovou nesmějí žáci opouštět budovu školy. Pokud někdo nechodí na obědy, musí si přinést větší svačinu.

Věřím, že všechno společně zvládneme. Moc se na všechny těším.

Tyto stránky slouží žákům 4.A a jejich rodičům.

 Naleznete zde:

 informace o průběhu výuky

 připomenutí zadaných domácích úkolů, písemných prací a projektů

 důležité informace pro rodiče

Konzultační hodiny: středa 12,45 - 13,30 nebo po telefonické domluvě