Český jazyk

Úkoly máme v úterý a v pátek. Po dobu plavání bude úkol místo v úterý ve středu.

Doučování - středa od 12,45 do 13,30. Kdo má zájem, prosím, nahlaste se.

Nabízím i v tento čas možnost opravy.

Prosinec

 • mluvnické kategorie

 • vzory rody středního

Úkoly:

18.12. úkoly na prázdniny

PS 1.díl s.34/5, s.40/1

PS 2.díl s.3/2, s.4 celá

17.12. pro nemocné - PS s.38/1, s.32/1, PS 2.díl s.3/1, uč. s.61 ústně

15.12. úkol - PS 2.díl s.3/1 celé

pro nemocné - PS s.34/3, uč. s. 60 ústně

14.12. pro nemocné - PS s.35/6, 7, 8, 9, 10 a uč. s. 59 ústně

v úterý prověrka na předpony a předložky

11.12. do dom. sešitu - uč.s.57/2, dokončení listu - spojovačka /kdo nestihl ve škole/

pro nemocné - uč. s.58 ústně, PS s.34/4, s.33/1

 v pondělí prověrka na určování pádu

10.12. pro nemocné - trénovali jsme určování pádu a pravopis ě, je

9.12. pro nemocné - projeli jsme uč.s.56 - skloňování vzorů rodu středního

8.12. v dom. sešitu  - list

7.12. pro nemocné - začali jsme vzory podstatných jmen rodu STŘEDNÍHO- přiřazování,trénovali jsme v uč.s.55

4.12.  písemně do dom. sešitu - uč.s.49/5 + a

pro nemocné - doplnit PS s.37/2, 3

1.12. list - předpona a předložka - označeno

čtenářský deník na listopad - nosit tento týden až do 7.12.

Říjen

 • předložka a předpona

 • pravopis bě-, bje-, vě-, vje-

 • pádové otázky

 • slovesa - mluvnické kategorie

Úkoly:

9.10. list - označeno

v pondělí 12.10. prověrka - předložka a předpona

na pátek 16.10. naučit se zpaměti PÁDOVÉ OTÁZKY - máme  v prac. sešitě

7.10. PS s.21/1

2.10. učeb.s.20/4, neurčovat pády

v pondělí 5.10. diktát - můžete trénovat PS s.5/13

čtenářský deník za září odevzdat nejpozději v pondělí 5.10.

Záříopakování učiva

 • vyjmenovaná slova 

 • podstatná jména - rod, číslo

 • slovesa - osoba, číslo

 • čtení s porozuměním

 • dopis

Úkoly:

25.9. PS s.14/2

ve středu 30.9. prověrka na podstatná jména - určování rodu a čísla

22.9. PS s.13/5

na pátek 25.9. naučit se zpaměti  slovní druhy, jak jdou za sebou - dnes jsme si slovní druhy nalepili do pracovního sešitu

18.9. PS s.5/1

v pondělí 21.9. píšeme prověrku na vyjmenovaná slova po B - procvičujte na stránkách www.skolakov.cz - 3.třída - vyjm.slova po B - známkované diktáty, projděte si sešit "tahák" , který jsme si psali ve 3.třídě

15.9. list - označeno, trénovat řady vyjmenovaných slov

11.9. PS s.4/7, vyjmenovat abecedu - známe z 2.třídy

8.9. uč.s.5/4 - 1.část, poslední slovo je slunce