Čtení

Prosím o procvičování čtení každý den.

Čtenářský deník

  • pokračujeme v čtenářském deníku z loňského roku 

  • po přečtení knížky zapsat do deníku podle osnovy nebo do čtenářského listu /ten vždy dostanou předem, nebude to každý měsíc/

  • přinést do školy přečtenou knihu a čtenářský deník nebo čtenářský list

Bylo by dobré, kdyby děti přečetly každý měsíc jednu knihu. Pokud to nestihnou, prosím, zapište počet přečtených stran a knihu dočtěte další měsíc.