Distanční výuka

DISTANČNÍ VÝUKA OD 4.1.2021

rozvrh hodin

Rozvrh-hodin-distancni-vyuka-od-4-1-2021_3

rozdělení skupin

Skupiny-distancni-vyuka-od-4-1-2021

Sledujte podporu výuky p.uč.Kmoškové, p.uč.Volfa. Paní učitelky na angličtinu se s vámi spojí.

Připojování už zvládáme. Před vysíláním si připravte vždy věci na danou hodinu.

Těším se na vás v pondělí.smile

________________________________________________________________________________________________________

ČJ 9.4.

- DÚ - PS 2.díl s.27/3

- kdo se nepřipojil - mluvnické kategorie u sloves

ČJ 8.4.

- sam. práce - PS 2.díl s.27/1 + úkoly pod textem

- kdo se nepřipojil - uč.s. 92/6, s.90/10 - slovní druhy, PS 2.díl s.27/2, pravopis ě, je

ČJ 7.4.

- sam.práce - PS 2.díl s.26/4

- kdo se nepřipojil - uč.s.91/1,3

ČJ 6.4.

- kdo se nepřipojil - PS Čítanka s. 40 a 41

Čtenářský deník pošlete do neděle 11.4.

Dokončete si procvičovací testy Scia - pokyny jsou v žákovské knížce od 22. 3. 

ČJ 31.3.- kdo se nepřipojil - PS Čítanka s. 40 a 41

- kdo se nepřipojil - uč.s.90/7 + a, PS 2.díl s.26/1, 2

Žádný písemný úkol nemáte, dejte si do pořádku resty.

Užijte si krásné a pohodové svátky jara a užijte si sluníčka. smile

ČJ 30.3.

- DÚ - uč.s.90/6 do dom. sešitu

- kdo se nepřipojil - PS 2.díl s.25/1, s.24/2, uč.s.90/5

ČJ 29.3.

- sam.práce - PS 2.díl s.26/3

- kdo se nepřipojil - mluvnické kategorie u sloves, slovní druhy, uč.s.66/8

ČJ 26.3.

- DÚ - uč.s.88/3

- kdo se nepřipojil -uč.s.88/4, PS 2.díl s.25/1, s.24/3

ČJ 25.3.

- sam.práce - PS Čítanka s.67/4, 6

- kdo se nepřipojil - PS Čítanka s.66 a 67

ČJ 24.3.

- kdo se nepřipojil - příprava na prověrku, PS 2.díl s.14/9, slovesa

ČJ 23.3.

- DÚ - PS 2.díl s.25/2 + a

- kdo se nepřipojil - časování sloves podle tabulky uč.s.89, mluvnické kategorie u sloves,  video - zvratná slovesa /nahrála jsem vám do prostředí Teams/

ČJ 22.3.

- sam.práce - PS 2.díl s.14/7 poslední tři sloupečky

- kdo se nepřipojil - uč.s.89 - čas přítomný, časování sloves

V prostředí Sciodat si zkuste udělat v průběhu týdne test na měkké a tvrdé souhlásky a čtenářský list. Toto prostředí využíváme pro procvičování a opakování učiva, nic nebudeme známkovat.

ČJ 19.3.

- DÚ - v prostředí Teams je vložený pracovní list, kde je zadání úkolu /Slovesa  - domácí úkol 19.3./

- kdo se nepřipojil -  procvičovali jsme vzory pod.jmen, slovesa, pouštěli jsme si video - slovesa - čas, video je vloženo do prostředí Teams

ČJ 18.3.

- sam.práce - PS Čítanka s.65/ 4 otázky

- kdo se nepřipojil - PS Čítanka s.64 a 65

ČJ 17.3.

- kdo se nepřipojil - uč.s.87/3a,b + procvičování na čtvrteční test

ČJ 16.3.

- DÚ - do dom. sešitu uč.s.87/3 - doplnit předponu a přepsat

- kdo se nepřipojil - video Slovesa - tvar jednoduchý a složený /nahrála jsem i do Teamsů/, uč.s.87/1, příprava na test

ČJ 15.3.

- sam.práce - PS 2.díl s.14/8

- kdo se nepřipojil - procvičovali jsme určování pádů, vzory rodu středního a ženského, slovesa - osoba+čas

Připomněli jsme si pravidla komunikace při on-line výuce. Plakátek jsem vložila do prostředí Teams každé skupině.

Ve čtvrtek 18.3. píšeme test na určování pádů podstatných jmen.

ČJ 12.3.

- DÚ - PS 2.díl s.14/7 - první 3 sloupečky

- kdo se nepřipojil - procvičovali jsme určování osoby a čísla u sloves, vzory rodu ženského a středního, určování pádů pod.jmen

Do chatu jsem vám vložila tabulku na slovesa, můžete si vytisknout nebo opsat na papír a naučit se ji.

ČJ 11.3.

- kdo se nepřipojil - PS Čítanka s.62 a 63

ČJ 10.3.

- sam.práce - pokyny a pracovní list máte nahraný v prostředí Teams

- kdo se nepřipojil - uč.s.86/2.3, procvičovali jsme osobu a číslo u sloves

Ve čtvrtek píšeme test na vyjmenovaná slova po V. Informaci jsem psala do žák.knížky.

V Teamsech máte nahrané video na slovesa - osoba + číslo.

ČJ 9.3.

- DÚ - do dom. sešitu - uč.s.70/7

- kdo se nepřipojil - PS 2.díl s.12/4 b, uč.s.86/1, opakovali jsme slovesa - osoba, číslo / viz odkaz/

https://www.youtube.com/watch?v=BviPVVNDAiQ

ČJ 8.3.

- sam.práce - list s křížovkou. PS 2.díl s.13/3

- kdo se nepřipojil - uč.s.68/3, s.69/4, začali jsme slovesa - viz odkaz

https://www.youtube.com/watch?v=AeVpA9_tQmw

ČJ 5.3.

- DÚ - do dom. sešitu uč.s.70/6

- kdo se nepřipojil - PS 2.díl s.13/4, uč.s.69/2

ČJ 4.3.

- sam.práce - PS Čítanka s.61/1

- kdo se nepřipojil - PS Čítanka s.60 a 61

ČJ 3.3.

- sam.práce - PS 2.díl s.13/1

- kdo se nepřipojil - PS 2.díl s.12/4 a, procvičovali jsme slovní druhy, vzory rodu ženského, vyjmenovaná slova

Čtenářský deník za únor odevzdat do 10.3.

ČJ 2.3.

- DÚ - do dom.sešitu - učeb.s.66/7

- kdo se nepřipojil - PS 2.díl s.12/2, trénovali jsme slovní druhy, vzory rodu ženského

ČJ 1.3.

- sam.práce - PS 2.díl s.12/1,3

- kdo se nepřippojil - procvičovali jsme koncovky rod střední a ženský

ČJ 26.2.

- DÚ - do dom. sešitu uč.s.67/3

- kdo se nepřipojil - PS 2.díl s.11/2, procvičovali jsme koncovky - rod ženský, slovní druhy

Prosím, sledujte před hodinou chat a řiďte se pokynem. Děkuji smile

ČJ 25.2.

- sam.práce - PS Čítanka s.57/5, s.58/8 - nejméně 8 vět

- kdo se nepřipojil - PS Čítanka s.56 - 59

ČJ 24.2.

- sam.práce - PS 2.díl s.11/1

- kdo se nepřipojil - koncovky vzoru žena, růže, píseň

ČJ 23.2.

- DÚ - do dom. sešitu uč.s.65/3

- kdo se nepřipojil - uč.s.66/4,5,6

ČJ 22.2.

- sam.práce - PS 1.díl s.29/2,3

- kdo se nepřipojil - PS 2.díl s.11/3, procvičovali jsme zařazování do vzorů

ČJ 12.2.

- DÚ - PS 1.díl s.30/1 celé, do dom. sešitu uč.s.65/2

- kdo se nepřipojil - PS 2.díl s.10/6 slovní druhy - první 3 věty, s.11/1,2

ČJ 11.2.

- sam.práce - Čítanka PS s.54/6, s.55

- kdo se nepřipojil - Čítanka PS s.52 -54

ČJ 10.2.

- sam.práce - PS 2.díl s.9/2

- kdo se nepřipojil - list s tabulkou - rod střední, uč.s. 65/1

ČJ 9.2.

- DÚ - do dom. sešitu - uč.s.64/2

- kdo se nepřipojil - PS 2.díl s.10/5

ČJ 8.2.

- sam.práce - PS 2.díl s.10/3

- kdo se nepřipojil - PS 2.díl s.10/2 a 4, procvičovali jsme určování pádů

ČJ 5.2.

- DÚ - do dom.sešitu uč.63/7, červená pastelka - žena, zelená - růže, modrá - píseň, žlutá - kost

- kdo se nepřipojil - PS 2.díl s.9/3, s.10/1

ČJ 4.2.

- sam.práce - Čítanka PS s.51

- kdo se nepřipojil - Čítanka PS s.49 až 51

ČJ 3.2.

- sam. práce - PS 2.díl s.9/1 - dokončit 

ČJ 2.2.

- DÚ - list - dopsat množné číslo a vzor

Prosím rodiče vyplnit dotazník v el. žák. knížce.

ČJ 1.2.

- sam. práce - PS 1.díl s.28/2, s.29/1

čtenářský deník za leden odevzdat do neděle 7.2. /dvorakova.dana@skola-chrast.net/

ČJ 28.1.

- DÚ - PS 1.díl s.35/1

- kdo se nepřipojil - učeb.s.44 Čert - popis

ČJ 27.1.

- sam.práce - PS 1.díl s.28/3

- kdo se nepřipojil - PS 1.díl s.28/1, uč.s.63 - vzory rodu ženského

ČJ 26.1.

- DÚ - Čítanka PS s.48

- kdo se nepřipojil - PS 1.díl s.27/4, s.28/4

ČJ 25.1.

- kdo se nepřipojil - PS 2.díl s.8/4,  procvičovali jsme slovní druhy

ČJ 22.1.

- DÚ - do dom. sešitu přepsat PS 2.díl s.8/5 posledních pět vět a určit slovní druhy

- kdo se nepřipojil - PS 2.díl s.8/3, procvičovali jsme koncovky podstatných jmen rodu středního

ČJ 21.1.

- kdo se nepřipojil - Čítanka PS s.46 a 47

ČJ 20.1.

- sam.práce - PS 2.díl s.8/2a - udělat jen za a

- kdo se nepřipojil - PS 2.díl s.8/2 + a, procvičovali jsme slovní druhy podle s.8/5

ČJ 19.1.

- DÚ - do dom. sešitu uč. s.61/3

- kdo se nepřipojil - PS 2.díl s.7/1 - dole, procvičovali jsme vzory rodu středního a koncovky pod.jmen r. střed.

ČJ 18.1.

- sam.práce - PS 2.díl s.7/2 - druhý sloupeček, s.7/3 , při doučování budeme dělat sam. práci společně

- kdo se nepřipojil - PS 2.díl s.7/1, 2 - první sloupeček

ČJ 15.1.

-DÚ - do dom.sešitu uč.s.61/2

- kdo se nepřipojil - PS 1.díl s.27/3

nezapomeňte na termín odevzdání čtenářského deníku za prosinec  - neděle 17.1./dvorakova.dana@skola-chrast.net/

Kvíz - Určování pádů - možnost opravy v pondělí při doučování

ČJ 14.1.

- kdo se nepřipojil - udělá si Kvíz - Určování pádů, Čítanka PS s.44 a 45

ČJ 13.1.

- kdo se  nepřipojil - procvičovali jsme určování pádů, koncovky vzoru moře a kuře

zítra píšeme Kvíz na určování pádů

Čj 12.1.

- DÚ - PS 2.díl s.6/3 + a

- kdo se nepřipojil - PS 2.díl s.6/2, s.5/5 - slovní druhy

Čj 11.1.

- sam.práce - PS 1.díl s.27/1,2 a PS 2.díl s.5/4

zítra píšeme Kvíz na zařazování pod.jmen ve vzorům rodu středního + zkoušíme řady vyjm. slov

- kdo se nepřipojil - PS 2.díl s.6/1, zkoušeli jsme si Kvíz - Zkouška, opakovali jsme řady vyjm.slov

Čj 8.1.

- DÚ - dom. sešit uč.s.58/3

- kdo se nepřipojil - PS 2.díl s.5/2,3 , procvičovali jsme tvary vzoru moře

Čj 7.1.

- sam.práce - PS 2.díl s.5/1

- kdo se nepřipojil - procvičovali jsme vzor město /skolakov.eu/, zařazování slov do vzorů

Čj 6.1.

- sam.práce - Kvíz - vyjmenovaná slova po M 1 /zadání máte ve svém prostředí Teamsů/

- kdo se nepřipojil - procvičovali jsme vzor město /můžete trénovat na stránkách skolakov.eu / procházeli jsme si zadané úkoly

Čj 5.1.

- DÚ - vymyslet 4 slova ke vzoru město, moře, kuře, stavení

- kdo se nepřipojil, doplňte si - procvičovali jsme zařazování slov ke vzorům rodu středního /viz Školákov/, kontrolovali jsme část úkolu na prázdniny

___________________________________________________________________________________________

Dobrý den, od středy 14.10.2020 je distanční výuka.

Posílám nový rozvrh hodin.

Rozvrh-hodin-distancni-vyuka-od-14-10-2020_3

Děti jsou rozděleny do skupin - viz seznam /Čj + M, Př + Vl/

Skupiny-cesky-jazyk-matematika-prirodoveda-vlastiveda

Sledujte podporu výuky p.uč.Kmoškové, p.uč.Volfa. Paní učitelky na angličtinu se s vámi spojí.

Ve svém prostředí TÝMY si otevřeš danou skupinu podle rozvrhu hodin a připojíš se. Vše by už mělo fungovat. Věřím, že to zvládneme. Zítra se uvidíme, už se těším.smile

Na češtinu si připrav k počítači penál, učebnici, pracovní sešit, školní sešit, okopírované listy, pití a dobrou náladu.smile

Angličtina p.uč.Netolické - všechny pokyny a úkoly máte na její podpoře výuky. Nezapomeňte se chodit dívat.

__________________________________________________________________________________________________________

ČJ 27.11.

- DÚ - PS s.32/1, 2

- kdo se nepřipojil - doplňte si PS s.36 celá

ČJ 26.11.

- kdo se nepřipojil - doplňte si Čítanka PS s.42 a s.43

ČJ 25.11.

- kdo se nepřipojil - doplňte si PS s.26 celá

Pv 24.11. - 29.11.

- cokoliv vyrobit z papíru, přírodnin nebo vyfotit, jak pomáháte doma rodičům

Vv 24.11. - 29.11.

- namaluj si výkres pro radost

ČJ 24.11.

- DÚ - do dom. sešitu uč. s. 31/1 - doplnit a přepsat kartičky

- kdo s nepřipojil - doplňte si PS s.25/3, 4

ČJ 23.11.

- sam. práce PS s.25/1, 5

- kdo se nepřipojil - doplňte si PS s.25/2

- resty - KVÍZ, výkres

ČJ 20.11.

- vyplnit KVÍZ po hodině vysílání

- DÚ - PS s.33/2

ČJ 19.11.

- kdo se nepřipojil - doplňte si Čítanka  PS s.38 a s.39

ČJ 18.11.

- kdo se nepřipojil - doplňte si PS s.24/2, 3

NOVÝ ROZVRH HODIN OD 9.11.2020

Rozvrh-hodin-distancni-vyuka-od-9-11-2020_2

Informace ke konzultační schůzce: Vážení rodiče, na webových stránkách www.skola-chrast.net najdete odkaz, přes který si budete rezervovat u jednotlivých učitelů v týdnu od 9.11. do 13.11. čas vaší schůzky.

16.11. ředitelské volno - uvidíme se ve středu 18.11.smile

ČJ 13.11.

- DÚ - PS s.20/1, 2

ČJ 12.11. - čtení

kdo se nepřipojil - doplňte si Čítanka PS s.36 a 37

ČJ 11.11.

kdo se nepřipojil - doplňte si PS s.24/1, 4

Vv od 10.11. do 15.11.

- namaluj obrázek na téma Podzim /můžete mi ukázat při online vysílání nebo vyfotit a poslat na můj mail/

ČJ 10.11.

- písemně do dom. sešitu uč.s.29/4

ČJ 9.11.

- sam.práce - list /skupiny bě, bje, pě, vě, vje, mě, mně/ - cv.4,5,6,7 /budeme dělat společně na doučování, můžete se připojit/

ČJ 6.11.

- DÚ - uč.s.28/6 - doplnit správné y, i a přepsat do domácího sešitu

- kdo se nepřipojil - doplňte si PS s.23/7

TV 6.11.

https://www.youtube.com/watch?v=AH81rLslAz4

ČJ 5.11.

kdo se dnes nepřipojil, doplňte si - Čítanka pracovní sešit s.34 a 35

PV od 4.11. do 8.11.

stavebnice - sestavit libovolný model /můžete mi ukázat při online vysílání nebo vyfotit a poslat na můj mail, zapíšeme jedničku do elek.žák.knížky/

HV 4.11.

Paní učitelka Chvojková posílá pracovní list. Můžete si udělat.

Dyne-4

TV 4.11.

Paní učitelka Nováková posílá odkaz, aby jste si doma zacvičili, až budete mít odpoledne čas.

Telocvik-4-11-2020

ČJ 4.11.

- sam.práce pro 3. a 2.skupinu PS s.21/3 a s.23/6 /nebylo vysílání, protože nám vypli doma proud a vše začalo fungovat až po 10 hodině, 1.skupina už proběhla/

ČJ 3.11.

- uč.s.24/7 - písemně do domácího sešitu přepsat /věty netvořte/

ČJ 2.11.

- PS s.20/4

- list - cv.3 /použij zadaná slova ve větách objetí x oběti, výběh x vyběhl/

- poslat čtenářský deník za říjen během 2.11. a 3.11. na :

dvorakova.dana@skola-chrast.net

ČJ 23.10.

- PS s.19/2 - slova napište do školního sešitu

- PS s.19/3  celé, dokončení příběhu napište do školního sešitu

- opakuj si pády, slovní druhy, vyjmenovaná slova

- blíží se konec měsíce a čeká nás čtenářský deník

- doplňte si všechny resty

Užijte si pěkné prázdniny a opatrujte se.

ČJ 22.10.

kdo se dnes nepřipojil, doplňte si - Čítanka pracovní sešit s.32 a 33

ČJ 21.10.

- PS s.18/3

- doplnit resty - pády zpaměti, úkoly

ČJ 20.10.

- PS s.18/4

- do domácího sešitu vypracuj s.22/4

- nezapomeň na pádové otázky

ČJ 19.10.

- list  "předpony a předložky" - vypracuj cv.3

- PS s.18/1, 2

- doplnit resty  z 16.10.

ČJ 16.10.

- do domácího sešitu vypracuj uč.s.22/3

- list  "předpony a předložky" - vypracuj cv.4

- v pondělí 19.10. budeme zkoušet PÁDOVÉ OTÁZKY /měli jste se naučit už na pátek 16.10./

Ve čtvrtek 15.10. v češtině samostná práce - Čítanka pracovní sešit  - vypracovat To je cirkus s.30 a 31 /není vysílání z češtiny, jsem na on-line školení pro nadané žáky/. Uvidíme se v pátek podle rozvrhu.

ČJ 14.10.

- PS s.17/3 a - samostatně doplnit / budeme kontrolovat v pátek 16.10./