AKTUÁLNĚ

 • plavání je od 9.10. dočasně zrušeno

 • v pondělí 5.10. v 19 hodin zkouška spojení TEAMS

 • sbíráme kaštany a žaludy

 • Plavecký kurzje součástí tělesné výchovy, žáci zaplatí pouze dopravu do Skutče po skončení kurzu,budeme jezdit každé úterý – 10 krát a začínáme 29.9., odjezd od školy v 7,25 hod. a příjezd v 10,30 hod.,s sebou - plavky, tekuté mýdlo, ručník, vše dát do igelitové tašky, děvčata gumičky a sponky do vlasů. Kdo ještě neodevzdal prohlášení zákonných zástupců k plavání, v úterý nezapomeňte mi odevzdat.

 • SBĚR PAPÍRU - 21.9. - 25.9. od 7,00 - 7,45 a od 13,30 - 15,00, úterý a čtvrtek od 15,00 - 18,00 pan školník. Kontejner bude na dvoře u jídelny.

 • VLASTIVĚDA + PŘÍRODOVĚDA - sledujte podporu na: www.volf.skola-chrast.net

 • MATEMATIKA - sledujte podporu výuky u p.uč.Kmoškové

 • v pátek 11.9. jdou děti s p.uč.Novákovou na stadion 1. a 2. vyučovací hodinu, sportovní oblečení + pití

 • od středy 9.9.2020 opatření  paní ředitelky - doporučení o nošení roušek na chodbách a přesunech mimo třídu, děkujeme za pochopení

Třídní schůzka dne 3.9.2020  -  třída 4.A

 • Seznámení  se ŠVP, s pravidly hodnocení, se školním řádem, s projevy šikany a záškoláctví, s prevencí rizikového chování, se zákazem ničení věcí a prostředí školy, s důsledky svévolného opuštění budovy školy, s povinností hlášení úrazů, s povinností omlouvání absencí. Seznámení s pokyny k zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s pravidly chování a bezpečnosti zdraví ve školní jídelně. Seznámení  o problému kyberšikany a telefonování od cizích lidí, o pohybu cizích osob po budově školy.

 • Zvýšená hygiena – dezinfekce na ruce, dezinfekce prostorů školy a třídy, zvýšené větrání / opatření COVID 19 , izolační místnost, izolační WC, nutné dostupné tel.číslo a ihned si dítě vyzvednout/. Možnost vlastní dezinfekce na ruce /alergie/ ale nahlásit to.

 • Žádost o podávání léků – příslušní žáci

 • Žádost o uvolnění z Tv ze zdravotních důvodů

 • Školní jídelna – rozpis, kdy každá třída chodí, stojan s dezinfekcí, táce, příbory, polévku, ovoce a zeleninu vše dávají kuchařky, žáci se ničeho nedotýkají. Vzkaz od vedoucí školní jídelny – při opakovaném zapomínání čipu, bude oběd žákovi vydán až ke konci výdejní doby. Letos se bude vařit jen jedno jídlo.

 • Přihlášení do školní družiny do pátku 4.9. do 16 hodin

 • Hodnocení – známky, razítka, slovní hodnocení v hodině, sebehodnocení, žáci jsou předem seznámeni s kritérii pro hodnocení práce, možnost opravy špatné známky

 • Distanční výuka už od září povinná při nadpoloviční nepřítomnosti žáků ve třídě – přes Teams – formulář / přístup k internetu, počítač, kamera, tiskárna /

 • Cenné věci, mobily, tablety, peníze uschovat u třídní učitelky. Poškození a ztráty hlásit ihned. Mobil při vyučování vypnutý nebo tichý režim.

 • Omluvenky -  ústně do 3 dnů a pak písemně do žákovské knížky, omluvenky na tělesnou výchovu písemně, uvolnění na dovolenou do žákovské knížky

 • Změny hlásit ihned – adresa, zdravotní stav dítěte, aktuální telefonní čísla

 • Náboženství – středa, dle zájmu, ale letos radši ne /nestejnorodé skupiny/

 • Kroužky – zatím jsou zrušeny /uvidíme na jaře/

 • Mléko a ovoce – zdarma

 • Sběr  papíru 21.9. – 25.9. 

 • Sběr pomerančové kůry

 • Ve třídě je asistent pedagoga – p.Volfová, dva žáci mají IVP + další žáci s poruchou učení

 • Podpora výuky na webových stránkách školy – v případě nemoci

 • Vyučující : M – Kmošková, Aj – Kolářová + Netolická, Př + Vl – Volf, Tv – Nováková, Hv – Chvojková, Čj + Vv + Pv – Dvořáková

 • Nové učebnice na češtinu a angličtinu, vlastivědu

 • Polední pauza – družina /kdo je přihlášen/, knihovna, naše třída – dozor p.asistentka

 • Konzultační hodiny – středa 12,45 – 13,30 nebo po telefonické dohodě, v té době bude možnost doučování z češtiny, doučování z matematiky v pondělí od 12,45 – 13,30

 • Čtenářský deník – pokračujeme z loňského roku, budeme vyplňovat i čtenářské listy – různé žánry četby

 • Úkoly pondělí a čtvrtek z matematiky, v úterý a v pátek z českého jazyka, úkoly si zapisujeme do úkolníčku, prosím o podpis rodičů u úkolu

 • Sešity pracovní i žákovskou knížku obalit + učebnice obalit

 • Tv – gumičky do vlasů, řetízky a hodinky sundávat kvůli bezpečnost

 • Rozpis pracovních pomůcek  v žákovské knížce – výběr peněz

 • Předání nevyzvednutých peněz – viz seznam žáků

 • Prohlédnout vlasy – vši

 • Všechny akce školy zrušeny, škola v přírodě přesunuta do 5.třídy, vánoční jarmark nebude, besedy, exkurze zrušeny, pouze zatím proběhne plavání

 • Plavecký kurz - je součástí tělesné výchovy, žáci zaplatí pouze dopravu do Skutče po skončení kurzu,budeme jezdit každé úterý – 10 krát a začínáme 29.9., odjezd od školy v 7,25 hod. a příjezd v 10,30 hod.,s sebou - plavky, tekuté mýdlo, ručník, vše dát do igelitové tašky, děvčata gumičky a sponky do vlasů, kontrola lékařských posudků z loňského roku

 • IVP, PPO – seznámení + podpisy – příslušní žáci

 • Různé